Területfejlesztés hírek

Az etyeki térség kiemelkedő fejlődés előtt áll

Orbán Viktor  miniszterelnök Tessely Zoltánt Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki.
A január elsejétől hatályos kinevezés szerint a biztos együttműködik a térséghez tartozó megyei fejlesztési biztossal, a megyei önkormányzat képviselőivel, valamint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanáccsal. Az együttműködés keretében összehangolják a térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását.

etyek

Az etyeki térség ugrásszerű fejlődés előtt áll

A biztos részt vesz a térség fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozásában és végrehajtásában, továbbá koordinálja a térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek megvalósítását. A biztos az érintett szervezetektől adatokat, információkat kérhet, továbbá a kapcsolódó dokumentumokba - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet. A biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

MTI / MCOnet